1:2א׳:ב׳
1 א

ואוהב את יעקב. לתת לו את ארץ חמדה צבי צבאות גוים (ירמיהו ג׳:י״ט) ארץ שצבין כל צבאות העכו"ם בה: