1:14א׳:י״ד
1 א

נוכל. מתנכל במרמה בדברי שקר לפני לאמר אין לי טובה מזו:

2 ב

ויש בעדרו זכר. איל ההגון לעולה והוא נודר זבח:

3 ג

משחת. בעל מום כמו (ויקרא כ"ב) משחתם בהם: