1:1א׳:א׳
1 א

מי יעלה לנו אל הכנעני. על מקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו:

Who shall go up for us against the Canaanites? To the territories for which lots were cast1By Yehoshua, Elazar, and the tribal chieftains (Yehoshua, 14:1,2). Chapters 14–19 (there) list in detail the territories alloted to the various tribes when the lots were cast. but are as yet unconquered.