4:6ד׳:ו׳
1 א

וימן. לשון הזמנה:

2 ב

להציל לו מרעתו. מחום השמש:

3 ג

קיקיון. עשב הגדל למעלה בענפים רבים ומיצל וכך שמו: