4:11ד׳:י״א
1 א

אשר לא ידע וגו'. קטנים:

2 ב

ובהמה רבה. בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם מכירים מי בראם: