4:11ד׳:י״א
1 א

אשר לא ידע וגו'. קטנים:

who do not yet know: children.

2 ב

ובהמה רבה. בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם מכירים מי בראם:

and many beasts: Adults, whose minds are like those of beasts, who do not know their Creator.