2:5ב׳:ה׳
1 א

ואני אמרתי. כשהשליכוני אל הים הנני מת ונגרשתי מנגד עיניך:

2 ב

אך. ראיתי שקיימתני כל אלו הימים ידעתי כי אוסיף להביט אל היכל קדשך: