2:4ב׳:ד׳
1 א

כל משבריך וגליך. כל נחשולוהי דימא על שם שהנחשול משבר ומפרק את הים: