2:3ב׳:ג׳
1 א

מבטן שאול שועתי. מבטן הדג שהוא כשאול לי: