1:6א׳:ו׳
1 א

רב החובל. שר המלחים שאף הם נקראים חובלי הים ובלע"ז גובירניי"ל:

2 ב

מה לך נרדם. מה לך להיות נרדם אין עתה עת רדם:

3 ג

יתעשת. לשון מחשבה וכן (תהלים קמז) עשתנותיו ומלכא עשית (דניאל ז):