1:5א׳:ה׳
1 א

המלחים. בני אדם המנהיגים את הספינה:

the sailors: sons of men steering the ship.

2 ב

איש אל אלהיו. מן שבעים אומות של עכו"ם היו שם:

each to his own god: from seventy nations of the idolaters, they were there.