1:14א׳:י״ד
1 א

בנפש האיש הזה. בעון שנשלח יד בנפשו: