1:13א׳:י״ג
1 א

ויחתרו האנשים. יגעו ועסקו כחותר במחתרת: