1:10א׳:י׳
1 א

מה זאת עשית. למה עשית כן לברוח מן מושל כזה: