9:7ט׳:ז׳
1 א

האומר לחרס. לשמש דום והוא שמר אמרת מלך ולא יזרח:

2 ב

ובעד. וכנגד הכוכבים יסגור מחיצה ולא יאירו: