9:27ט׳:כ״ז
1 א

שיחי. דברי צערי:

2 ב

פני. חמתי:

3 ג

ואבליגה. אתחזק כמו המבליג שוד על עז (עמוס ה׳:ט׳):