9:26ט׳:כ״ו
1 א

אבה. שם נהר שוטף:

2 ב

יטוש. יפרח: