9:24ט׳:כ״ד
1 א

ביד רשע. כלפי שטן:

2 ב

פני שופטיה יכסה. מהבחין בדבר אמת:

3 ג

ואם לא איפוא. דבר אמת דבר זה מי הוא המכלה את התמימים: