9:17ט׳:י״ז
1 א

אשר בשערה. נתחלפה צורתי (ס"א שורתי) לפניו:

2 ב

ישופני. יכתתני ואכות אותו טחון (דברים ט׳:כ״א) מתרגמינן ושפית יתיה:

3 ג

פצעי. מכה המוציאה דם וליחה: