9:15ט׳:ט״ו
1 א

לא אענה. אירא להרים קול לפניו:

2 ב

למשופטי. כמו לשופטי: