9:13ט׳:י״ג
1 א

לא ישיב אפו. מפני יראת (וצדקת ס"א) איש:

2 ב

תחתיו שחחו. צבא מרום שבאו לעזור את מצרים, מצרים נקרא רהב שנאמר לכן קראתי לזאת רהב הם שבת (ישעיהו ל׳:ז׳) על שם גאותם אשר אמרו מי ה' וגו' (שמות ג):