8:8ח׳:ח׳
1 א

לדור רישון. על דור ראשון, כמו (דברים ד׳:ל״ב) כי שאל נא לימים ראשונים:

2 ב

וכונן. הכן והזדמן לעמוד על חקרי אבותם: