8:6ח׳:ו׳
1 א

ושלם נות צדקך. ויעש' את נות צדקך שלם ותמים: