8:4ח׳:ד׳
1 א

וישלחם ביד פשעם. על ידי פשעם, (הפשע) הוא נעשה שליח להובילם: