8:19ח׳:י״ט
1 א

הן הוא משוש דרכו. של רשע שכל משושו וגם הצלחתו ללא תקוה תשוב:

2 ב

ומעפר אחר יצמחו. בני אדם שהיו עד הנה שחים עד עפר יצמחו: אחר אדם אחר יצמח לקבל גדולתו של זה כשם שמצינו ולחוטא נתן ענין וגו' (קהלת ב׳:כ״ו) ע"כ דע על עצמך אם רשע היית אין תקומה למפלתך ואם תם היית כו':