8:18ח׳:י״ח
1 א

וכשיבלענו. ממקומו הנפרע ממנו ומקרא חסר הוא זה:

2 ב

וכחש בו. מקומו:

3 ג

לא ראיתיך. שאין נשאר ממנו לא שרש ולא ענף והרי הוא כלא היה, שאין נפילתו כמפלת צדיקים כי הצדיק יפול ויקום וזה יפול בלא תקומה: