8:14ח׳:י״ד
1 א

אשר יקוט. יקצור ויכרות כסלתו והבטחתו:

2 ב

כסלו. היא מחשבת מבטחו כמו (לקמן לא) אם שמתי זהב כסלי, יקוט, לשון קציר כמו (יחזקאל טז) כמעט קט:

3 ג

ובית עכביש. שאינו קיים יהיה מבטחו: