8:13ח׳:י״ג
1 א

כן ארחות כל שוכחי אל. להצליח בעת ששעתו משחקת לו עד שתתמלא סאתו:

2 ב

ותקות. סופו של חנף יאבד: