8:12ח׳:י״ב
1 א

באבו. בליחלוחו ובפריו:

2 ב

לא יקטף. לא ישבר ולא ינתק כמו (שם כג) וקטפת מלילות:

3 ג

ולפני כל חציר ייבש. קודם כל חציר ויבש, כשהמים כלים והביצה חריבה: