7:8ז׳:ח׳
1 א

לא תשורני. לא יראני עוד עוד עין שתחפוץ לראותי אחר שאמות:

2 ב

עיניך בי ואינני. להקב"ה מדבר למה הוצרכת לפצעני ולדכאני בייסורים בראייה א' שתשים עיניך עלי ואינני בעולם: