7:6ז׳:ו׳
1 א

ימי קלו. ימי טובתי מיהרו ללכת:

2 ב

מני ארג. מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי:

3 ג

באפס תקוה. איני מקוה עוד לטובה: