7:21ז׳:כ״א
1 א

ומה לא תשא פשעי. ומה הדבר הזה שאינך נושא לפשעי:

2 ב

ושחרתני. תבקשני ולא תמצאני: