7:20ז׳:כ׳
1 א

למפגע לך. כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו):

2 ב

ואהיה עלי למשא. זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרי':