7:19ז׳:י״ט
1 א

כמה. עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל:

2 ב

בלעי רקי. כדי בליעת רוקי: