7:16ז׳:ט״ז
1 א

מאסתי. בחיי, כי סוף סוף לא לעולם אחיה:

2 ב

חדל ממני. מלהרע לי כי הבל ומעט ימי: