7:15ז׳:ט״ו
1 א

מות מעצמותי. מות אני בוחר יותר מאיברים הללו שבי: