7:12ז׳:י״ב
1 א

הים אני. ששמת עלי חול למשמר:

2 ב

אם תנין. דג גדול שחבשתו בנבכי ים כי תשים עלי משמר השטן הזה לשומרני שלא תצא נפשי: