6:9ו׳:ט׳
1 א

ויואל. וירצה:

2 ב

וידכאני. לשון מיתה:

3 ג

יתר ידו. יגדל ידו במכתו כמו הנה יד ה' הויה (שמות ט׳:ג׳):

4 ד

ויבצעני. ויכלני כמו בצע אמרתו (איכה ב׳:י״ז) ידיו תבצענו (זכריה ד):