6:4ו׳:ד׳
1 א

חמתם. ארס שלהם דרך פרסיים לתת ארס של נחש בחציהם: