6:26ו׳:כ״ו
1 א

הלהוכח מילים תחשבו. הלברר דברים תחשובו:

2 ב

ולרוח. הם משולים:

3 ג

אמרי נואש. שאין בהם ממש כמו (ירמיה ה) ותאמרי נואש, איני חושש לדברי הנביאים: