6:20ו׳:כ׳
1 א

בושו כי בטח באו עדיה. יבושו שותיה כי בטח כל איש ואיש לשתות מהם: