6:2ו׳:ב׳
1 א

והותי. שברי:

2 ב

ישאו יחד. עם משקל שכנגדם ואפי' הם חול ימים יכבד ממנו: