6:19ו׳:י״ט
1 א

תימא. ארץ ישמעאל שהיא נמוכה והמים נגרים שם:

2 ב

קוו. לשון קו נטוי, ד"א ל' יקוו המים: