6:17ו׳:י״ז
1 א

בעת יזורבו. ל' יצורבו כחום השמש:

2 ב

נצמתו. רטרי"ש בלע"ז כמו וחומץ צומתן בל' גמרא (פסחים מ ע"ב) צ' מתחלפת בז' כמו צעקה זעקה:

3 ג

יזורבו. לשון ונצרבו בה כל פנים (יחזקאל כ״א:ג׳) וכמו אש צרבת (משלי טז):

4 ד

נדעכו. נקפצו ממקומם: