6:16ו׳:ט״ז
1 א

הקודרים מני קרח. אם בא עליהם קרח נקמטים ונעשים קרים (קרשים קרים):

2 ב

ועלימו יתעלם. מתכסה השלג שנופל על הקרח הרי בגידה אחת שנתכסה מן העין ואין הצמא מוצא מים לשתות: