6:15ו׳:ט״ו
1 א

אחי. בני מליצתי:

2 ב

בגדו. בי, כמו הנחל הבוגד בגידות כמו שמפרש בענין:

3 ג

כאפיק נחלים. מוצא נחלים יעברו ממיד' נכוח' וריעות ומה היא בגידותו של נחל: