6:14ו׳:י״ד
1 א

למס מרעהו חסד. למי שמונע חסד מחבירו והלמ"ד משמשת כמו לרב, לצו, לשב, מס גם הוא לשון פועל, כמו בא שב גד גם אלה לשון עושה:

2 ב

למס. החסד מכלה אותו, כמו וחם השמש ונמס (שמות ט״ז:כ״א):