6:13ו׳:י״ג
1 א

האם אין עזרתי בי. לשון תימא הגם זאת תבא עלי שאין עזרתי בי אותם ריעים שהיו לי לעזרני אינם בעזרתי:

2 ב

ותושיה נדחה. עצה של יועצים נדחה ממני שקמה עלי להקניט ולדחות: