6:11ו׳:י״א
1 א

מה כחי. חזק לסבול:

2 ב

כי איחל. כי אמתין עד יום רפואה או עד יום מיתה:

3 ג

איחל. כמו ויחל עוד דנח (בראשית ח׳:י׳):

4 ד

ומה קיצי. ומה חשוב קיצי וחזק כי איחל כי לא אוכל להאריך קיצי מלסבול:

5 ה

נפשי. הוא יצר תאות אדם בכמה מקומות כמו אם יש את נפשכם (שם כג):