6:10ו׳:י׳
1 א

ותהי עוד נחמתי. ותהי עוד זאת לי לנחמה:

2 ב

ואסלדה בחילה ולא יחמול. ואבקש ממנו סליחה שלא יחמול מלבצעני ואני איני מוצא לו דמיון במקרא זולתי שבלשון משנה הוא לשון ירא ודואג שהיד סולדת בהן מלכוות ברותחין כלומר אתחולל בדאג' ובחילה בקשה זו:

3 ג

כי לא כחדתי. ולא חסרתי אמריו מלקיימן: