5:24ה׳:כ״ד
1 א

וידעת כי שלום אהלך. ואז בכל מקום תהיה בטוח, כי שלום אהלך:

2 ב

ופקדת נוך ולא תחטא. כמו אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ) וזו היא השביעית שמנינו למעלה: